Precisiemedicijn

Bericht in de NRC: precisiemedicijn tegen kanker schiet vaak naast. Kester kreeg in februari 2018 in Rotterdam op experimentele basis ook een soort precisie-medicijn: ribociclib, een zogenaamde CDK4 remmer, bedoeld om de overmatige productie te remmen van één specifiek eiwit. Dat er dit aan de hand was bleek uit een eerdere genetische screening van het tumorweefsel en vergelijking met gezond weefsel bij Kester. Hoewel er in eerste instantie zeker sprake leek van enig positief effect schoot ook bij Kester het medicijn uiteindelijk naast………………….

Er is nog heel veel onderzoek nodig.

De foto is van Kester in het UMCG op 16 september 2015, tijdens de eerste van negen zeer zware chemokuren (die ook in eerste instantie succesvol leken) en met zijn voorkeurs precisie-medicijn: knakworstjes.